พบเจอเรื่องร้ายแรง หากคุณเลือกทางออกโดยการ...


๑. เก็บกดให้ลืม : คุณจะอยู่อย่างสบายในชีวิตประจำวัน
*อาจจะฝันถึงสิ่งนั้นอย่างฝังลึกในยามค่ำคืน
*การเก็บกด หากใช้บ่อยครั้ง จะทำให้โรคประสาทถามหา

๒. ยอมรับและเข้าใจ : คุณจะสุขสบาย ทั้งยามหลับและตื่น
เป็นการแก้ปัญหาที่คงทน ถาวร และตรงจุดที่สุด

"ทั้งนี้ ก็ตามแต่ความสามารถและความต้องการของแต่ละบุคคล"


ข้อแรก... หากใจแข็ง ไม่เจ็บปวดต่อความฝัน จะผ่านพ้นไปได้
ข้อสอง... ตั้งใจ อดทน ใช้เวลา เปิดใจ และบริสุทธิ์ใจ
ต่อตนเองและเรื่องนั้นๆ และจะอยู่กับเรื่องนั้นได้อย่าง
ราบรื่นต่อไป


# ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๓
# Tiwanon S.
 

Comment

Comment:

Tweet