เกรด STA2003 ออกแล้ว!

posted on 27 Feb 2013 20:33 by happymeeting in Ramkhamhaeng

เป็นปลื้ม เคยตกมา 1 ครั้ง

ตอนนี้ผ่านฉลุย เย้ๆ

Comment

Comment:

Tweet