Blog เก๊าเก่าสมัย มอ.ต้น

posted on 27 Feb 2014 00:21 by happymeeting
 
 
Shienfleur <<<< สมัย 13 - 14 กระแดะๆ ไร้สาระ Cry
 
ระบบธีมของ exteen ยังเป็นรุ่นเก่าอยู่เลย
กลับไปอ่านของเก่าๆ แล้ว ก็เพิ่งรู้ว่า
 
...เพ้อเจ้อมากกกกก...
 
แล้วก็ช่างเขียนช่างพิมพ์กว่าปัจจุบันซะอีก
 
เขียนบล็อกที่นี่นานมากแล้วนะ 
ถึงจะร้างไป ก็ยังกลับเข้ามาอ่านเรื่อยๆ มีของเก่าๆเก็บไว้ให้ดูเสมอ